recursos

La coeducacció és el primer esglaó per a la prevenció de les violències masclistes.

recursos

Consultoria

Repensar les creences i les pràctiques des d’una mirada feminista ens apropa a unes estructures més sanes i a una societat més justa.

recursos

Divulgació

La recerca i el coneixement compartit  ofereixen noves mirades crítiques que ens permeten arribar més lluny.

  • Divulgació ·

Una mirada feminista a l’etapa secundària

  • Coeducació a infantil, primària i secundaria
  • Divulgació ·

Hagamos nuestra la prevención: Guía de apoyo para la formación de profesionales

  • Recomanacions amb perspectiva feminista